Palpitantul litigiu dintre CS Dinamo și ACS FC Dinamo

 O presă doar pentru Dinamo!

Din documentele studiate de GSP, reiese că CS Dinamo a solicitat oficial grupării lui Nicolae Badea,

 printr-o adresă trimisă pe 28 septembrie 2022, ridicarea tuturor bunurilor aflate pe terenurile și în clădirile aflate în administrarea CS Dinamo București.

Conform ultimului raport depus la instanță de administratorul judiciar al ACS FC Dinamo București, Phoenix Omega IPURL, se arată că ”această solicitare a fost redirecționată administratorului special spre aducere la îndeplinire”. Din acest punct, apar divergențele.


Practicianul în insolvență a explicat judecătorului sindic că ACS FC Dinamo București și-ar ridica bunurile de pe terenurile și din clădirile aflate în administrarea CS Dinamo București, dar nu e de acord ca CS Dinamo să solicite documente de proveniență ale bunurilor aflate în Complexul Sportiv Dinamo București.


În raport, administratorul judiciar al ACS FC Dinamo București explică: 


”Au urmat o serie de discuții pe această temă, discuții în urma cărora MAI – CS Dinamo a solicitat debitoarei documente de proveniență ale bunurilor aflate în Complexul Sportiv Dinamo București, cu toate că, cu privire la aceste bunuri există un proces verbal de lăsare în custodie.


Proces verbal prin care CS Dinamo a primit în custodie aceste bunuri, nefiind firesc ca la acest moment să solicite documente de proveniență ale acestora, pentru a le înapoia”.

În atare condiții, în perioada de raportare, debitoarea (n.r. ACS FC Dinamo București) a formulat o 

adresă de răspuns, prin care a solicitat odată în plus restituirea acestor bunuri, învederând aspectele redate anterior”.

Ce datorii pretinde ACS FC Dinamo că are la CS Dinamo

De asemenea, CS Dinamo a solicitat ACS FC Dinamo, la data de 19 octombrie 2021, plata creanței 

curente în cuantum de 149.016 lei, sumă reprezentând contravaloarea utilizării terenului de fotbal sintetic proprietatea petentei, în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019.

Potrivit informațiilor depuse la instanță de administratorul judiciar al ACS FC Dinamo București, 

clubul lui Nicolae Badea a propus CS Dinamo eșalonarea sumei de 149.016 lei până la data de 30 iunie 2022. Clubul MAI a refuzat propunerea, solicitând achitarea în 4 trimestre.

Cu toate astea, din raportul de activitate nr. 20 prezentat de administratorul judiciar al ACS FC Dinamo 

București, la sfârșitul lunii martie 2023, reiese că gruparea din Liga a-4-a efectuează plăți periodice conform discuțiilor cu reprezentanții CS Dinamo.

Clubul lui Nicolae Badea menționează că CS Dinamo nu a revenit cu o acceptare sau cu o contraofertă de eșalonare, astfel încât înțelegerea nu s-a materializat într-un înscris.

ACS FC Dinamo București susține cu dovezi contabile că a achitat 124.016 lei din totalul datoriei de 149.016 lei, după cum urmează:

49.016 lei în data de 15 decembrie 2021; 

25.000 de lei în data de 16.06.2022; 

25.000 de lei în data de 01.09.2022; 

10.000 de lei în data de 24.10.2022; 

15.000 de lei în data de 15.03.2023.

Ca atare, ACS FC Dinamo București precizează că mai are de achitat către CS Dinamo un rest de plată de 25.000 lei, sumă care va fi achitată în perioada de raportare viitoare.

Comentarii