Veste bună pentru dinamoviști: Dinamo câștigă o bătălie financiarăO presă doar pentru Dinamo!

Dinamo este inima noastră: Haideți să o protejăm!

SUPORTERII SUNT SUFLETUL UNEI ECHIPE, IAR DINAMO ARE UN SUFLET PUTERNIC ȘI INIMOS


În așteptarea confirmării modificării planului de reorganizare, Dinamo a obținut o victorie în procesul

 intentat de Nicolae Badea (74 de ani), prin intermediul companiei sale Computerland România SRL.

 Obiectivul procesului a fost recuperarea unei presupuse datorii în valoare de 433.615 lei (aproximativ 80.000 de euro), care a apărut în urma declanșării procedurii de insolvență a clubului Dinamo 1948. Sentința poate fi supusă apelului.

În intervalul iulie - decembrie 2021, Computerland România SRL afirmă că a plătit 15 facturi în numele 

și la solicitarea reprezentanților legali ai clubului Dinamo 1948 S.A., în suma totală de 433.615,67 lei. 

Din această sumă, 152.845 lei au fost achitați către Crystal Palace Hotel, proprietatea lui Dumitru Dragomir, în cadrul unei refacturări pentru servicii de cazare desfășurate în perioada 30 iunie - 18 octombrie 2021.

La rândul său, Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar, respinge solicitarea lui Nicolae Badea, 

susținând că aceasta nu este justificată. El subliniază faptul că sumele în discuție reprezintă plata serviciilor de publicitate furnizate de Dinamo 1948 S.A. în beneficiul Computerland.

Sentința emisă de Tribunalul București în litigiul dintre Nicolae Badea și SC Dinamo 1948 SA a fost în 

favoarea clubului Dinamo, respingând contestația formulată de Computerland România SRL ca fiind neîntemeiată:

"Instanța constată că suma de 433.615,67 lei pretinsă de pârâtă nu reprezintă o datorie a debitoarei, 

nefiind de natură curentă, certă, lichidă și exigibilă, neîndeplinind astfel condițiile prevăzute de art. 75 

=

alin. 3 și art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, și a fost respinsă în mod legal de către administratorul judiciar."

Contrar susținerilor contestatoarei, plățile au fost efectuate înainte de expirarea perioadei contractuale, 

respectiv înainte de data de 31.05.2022, iar acceptarea ofertei de încheiere a actului adițional nr. 1 a 

ajuns la destinatarul ofertei, respectiv contestator, la data de 26.11.2021, înainte de expirarea perioadei contractuale. 

Chiar dacă nu este semnată de reprezentantul legal al contestatoarei, nu înseamnă că actul adițional nr. 1 

nu este însușit de acesta, în speță fiind îndeplinite condițiile art. 1.186 alin. 1 și 2 Cod civil din 2009, 

oferta fiind propusă de contestatoare și acceptată de debitoare, contestatoarea îndeplinindu-și obligațiile conform ofertei. 

- sentința Tribunalului București

Pentru toate aceste considerente, instanța reține că suma de 433.615,67 lei pretinsă de contestatoare nu 

este datorată de debitoare, nu are caracter curent, cert, lichid și exigibil și nu sunt îndeplinite condițiile 

art. 75 ali. 3 și art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, fiind în mod legal respinsă de administratorul judiciar. 

Astfel, se vor înlătura toate motivele de nelegalitate invocate de contestator (...) Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: Respinge contestația formulată de COMPUTERLAND România SRL, ca neîntemeiată

- sentința Tribunalului București, potrivit GSP.ro


Comentarii